Menu

Menu

  • KOMUNIKAT

   Pilne

    

   W związku z fiaskiem rozmów prowadzonych przez stronę rządową i część związków zawodowych oraz posiadanymi informacjami dotyczącymi ilości pracowników zapowiadających udział w strajku w naszej szkole, prawdopodobnie nie będę w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszystkim uczniom.

   W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie opieki swoim dzieciom w dniach 8 i 9 kwietnia 2019r.

   Jednocześnie informuję, że dołożę wszelkich starań, aby egzamin ósmoklasisty, odbył się zgodnie z harmonogramem.  

   Będę monitorował sytuację i informował o dalszych decyzjach. W związku z powyższym proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w e‑dzienniku.

    

   Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Klinczu

   Arkadiusz Markiewicz

  • KOMUNIKAT do RODZICÓW

   KOMUNIKAT do RODZICÓW

   PILNE!

    

   Zwracam się z prośbą do Państwa o bieżące śledzenie

   strony internetowej szkoły oraz w szczególności e-dziennika,

   za pośrednictwem których przekazywane będą na bieżąco

   informacje dotyczące zmian w organizacji pracy szkoły,

   np. o ewentualnym zawieszeniu zajęć, w związku z akcją strajkową

   mającą rozpocząć się w dniu 8 kwietnia 2019 r.

                                                                           Arkadiusz Markiewicz

  • List do rodziców

   Szanowni Państwo,

   Rodzice i Opiekunowie uczniów
   szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
   województwa pomorskiego

   We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

   Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

   1. licea ogólnokształcące,
   2. technika,
   3. branżowe szkoły I stopnia.

    

   Dwa pierwsze typy szkół, tj. liceum ogólnokształcące oraz technikum, kończą się egzaminem maturalnym. Ponadto nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi uczniowi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę
   w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwi
   uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości.

   Dzięki dobrej współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (organów prowadzących szkoły) z Dyrektorami i Nauczycielami pomorskich szkół została przygotowana szeroka oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych. Liczba oddziałów (klas) na rok szkolny 2019/2020 jest 2,5 razy większa niż w ubiegłym roku szkolnym. Jestem przekonana, że tak odpowiedzialne działania w obszarze organizacji pracy szkół zapewniają obiektywne i jednakowe zasady przyjęcia Państwa dzieci do pomorskich szkół/ placówek. Tegoroczne warunki rekrutacyjne są porównywalne z tymi, które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym.

   Szanowni Państwo,

   Jestem świadoma, że proces rekrutacyjny, a z tym związana pewnego rodzaju konkurencja, wzbudza emocje i stwarza sytuacje stresowe dla Państwa oraz Państwa dzieci. Przede wszystkim jako matka, która przeżywała i przeżywa każdy egzamin swoich dzieci, chciałabym Państwa zapewnić, że wszystkie pomorskie szkoły zapewniają wysoki poziom edukacji oraz dbają o rozwój kompetencji każdego ucznia i, co jest bardzo ważne, zapewniają bezpieczne warunki nauki. Chciałabym podkreślić, że szkoła to nie budynek, ale przede wszystkim przestrzeń, czas i atmosfera, które pozwalają na wykreowanie dojrzałego
   i samodzielnego młodego człowieka, potrafiącego podejmować odpowiedzialne decyzje.

   Wybór szkoły to bardzo ważna decyzja – dotyczy bowiem miejsca, w którym uczeń powinien czuć się dobrze/komfortowo, miejsca, w którym będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania
   i pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną, miejsca, w którym będzie czuł się doceniany.

   Szanowni Państwo,

   Poniżej przedstawiam podstawowe założenia rekrutacyjne:

   • Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych
    i gimnazjum/oddziałów gimnazjalnych.
   • Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same.
   • W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne: jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
   • Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe.
   • Uczniowie po 8 letniej szkole podstawowej będą kontynuowali naukę w 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej, natomiast uczniowie po ukończeniu nauki w gimnazjum/ oddziałach gimnazjalnych będą kontynuowali naukę w 3 letnim liceum lub  4 letnim technikum lub  3 letniej szkole branżowej.

   Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce:„Rekrutacja” znajdują się szczegółowe informacje związane z rekrutacją, odpowiedzi na najczęściejzadawane pytania oraz Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty, które ustalają zasady obowiązujące podczas rekrutacji.    
   Dodatkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku uruchomiło specjalne numery telefonów,
   pod którymi uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące zasad rekrutacyjnych.

   Informacje o numerach telefonów:

   1. Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego z siedzibą w Gdyni(miasta na pp: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, pucki, nowodworski, wejherowski) - starszy wizytator Marzena Lipka, tel.: 58 663 34 29
   2. Delegatura Kościerzyna(powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski) 

   - starszy wizytator Stefan Rymon-Lipiński, tel.: 58 694 09 86

   1. Delegatura Słupsk(powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto na pp. Słupsk)

   - starszy wizytator Jolanta Szlagor, tel.: 59 846 85 05

   1. Delegatura Tczew (powiaty: malborski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski), starszy wizytator  Krzysztof Jezierski, tel.: 58 530 36 16.

    

   Pytania mogą Państwo zadać również w formie elektronicznej:

   reformaedukacji@kuratorium.gda.pl

   kuratorium@kuratorium.gda.pl

    

   Szanowni Państwo,

   wyrażam nadzieję, że przegotowane przez kuratorium oświaty informacje są czytelne, zrozumiałe i wyczerpujące. Jako Pomorski Kurator Oświaty dołożę wszelkich starań, żeby otrzymali Państwo rzetelną informację i pomoc w zakresie zasad rekrutacyjnych.
   W tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim Paniom i Panom Starostom,
   Prezydentom i innym Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne za współpracę i przygotowanie, wspólnie z Dyrektorami i Nauczycielami, pomorskich szkół/placówek oświatowych do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

   Z wyrazami szacunku

    

   dr Monika Kończyk

   Pomorski Kurator Oświaty

    

    

    

    

  • W ramach współpracy między szkołami z Gminy Kościerzyna, 18 stycznia uczniowie trzech szkół z klas 6-8, chodzący na zajęcia języka kaszubskiego, wzięli udział w nocowaniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Klinczu. Na początku wszyscy uczniowie przygotowali sobie miejsce do spania, następnie poszli na salę gimnastyczną wspólnie zagrać w siatkówkę. Po meczu odbył się konkurs wiedzy z języka kaszubskiego „Jeden z dziesięciu”. Dla wszystkich czekały nagrody. Nauczyliśmy się też tańczyć belgijkę, przygotowaliśmy pyszne hot – dogi, upiekliśmy wafle oraz graliśmy w różne gry. Wielu uczniów nie spało przez całą noc – oglądali filmy i rozmawiali do samego rana.

  • Noc w szkole po kaszubsku
   23.01.2019

   Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Noc w szkole po kaszubsku.

  • Zbiórka elektrośmieci

   Zachęcamy do przystąpienia do zbiórki elektrośmieci. Poniżej plakat promocyjny. Sprzęt należy przynosić do szkoły , skąd zostanie odebrany przez specjalistyczną firmę.

   Plakat.pdf

   Poniżej wykaz sprzętu.

   Rodzaje_sprzetu_elektrycznego_i_elektronicznego_podlegajacego_zbiorce.docx_-_Dokumenty_Google.pdf

  • Jasełka
   08.01.2019

   Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Jasełka.

  • Warsztaty Bożonarodzeniowe
   04.12.2018

   Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Warsztaty Bożonarodzeniowe.

  • WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

   WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

   Święta Bożego Narodzenia zbliżają sie wilkimi krokami, a w Naszej Szkole praca wre od dłuższego czasu.

   Jak co roku przygotowania do Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Szkole zaczynają sie z dużym wyprzedzeniem.

   Dzisiaj (wtorek 4 grudnia) Odbyły się Warsztaty Bożonarodzeniowe z Rodzicami Uczniów Klasy IV,  ozdoby wykonywane podczas warszatów zostaną wystawione na Szkolnym Kiermaszu. 

   Zajęcia warsztatowe to wspaniały czas dla rodziców i uczniów, w trakcie wszyscy pracują z wielkim zaangażowaniem oraz odkrywają w sobie nowe zdolności.

   Podczas warsztatów Rodzice oraz uczniowie wykonywali różnego rodzaju ozdoby Bożonarodzeniowe, m.in Zawieszki, Choinki, Gwiazdy itp. Wszyscy wykazali się ogromnym talentem. Liczymy na kolejne takie zajęcia! 

   Wszystkim rodzicom , którzy zaangażowali się w pomoc serdecznie dziękujemy! 

   Zdjęcia w Albumie fotograficznym

    

  • Szanowni Państwo

   w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dzień 12 listopada Świętem Narodowym z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości , informuję że szkoła i przedszkole tego dnia nie pracują - dzień wolny.

   Z wyrazami szacunku

   dyrektor szkoły - Arkadiusz Markiewicz

  • Informacja

   „DOBRY START” – 300zł

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o upływającym terminie składania wniosków o świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry Strat”.

   Program „Dobry Start”  to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

   Wniosek o świadczenie „Dobry Start”- można składać onlineprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia30 listopada.

   Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole,  aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

   Świadczenie  nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka).

  • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ/PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I

   DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ/PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I

   W dniu dzisiejszym (15.10.2018) obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony z Pasowaniem na Ucznia Klasy I. 

   Podczas apelu uczniowie poszczególnych klas jak również przedszkolaki i dzieci z oddziału "zerowego" zaprezentowali krótkie wystąpienia dla nauczycieli, wiersze, piosenki oraz krótkie inscenizacje.  

   Całą uroczystość Koordynowała Pani Justyna Pałasz, która jest wychowawczynią klasy I. Podsumowaniem spotkania było Pasowanie Uczniów klasy I.

   Cała relacja w albumie fotograficznym.

  • EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

   EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

   Jak co roku  (tj.26 września) w naszej szkole obchodziliśmy SZKOLNE OBCHODY EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH.

   Uczniowie na ten dzień przygotowywali się juz od pierwszych dni września.

   Staramy się aby ten dzień był dla uczniów bardzo atrakcyjny a co najważniejsze EDUKACYJNY.  Co roku staramy się urozmaicać jak również wprowadzać nowe najważniejsze elementy tego dnia. W tym roku nowością był wspólny taniec BELGIJKA. Taniec ten jest bardzo popularny dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie klas starszych świetnie poradzili sobie z wprowadzeniem do tańca naszych najmłodszych uczniów. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i napewno w przyszłym roku bedziemy to kontynuować.

   W ramach szkolnych obchodów Euopejskiego Dnia Języków Obcych zorganizowane zostały dwa konlkursy dla klasy I-IV oraz V-VIII. Uczniowie klas I-III mogli przygotować plakat, który miał przedstawiać MOJE WYMARZONE WAKACJE ZA GRANICĄ. Natomiast klasy V-VIII miały za zadanie przygotować krótką informację na temat kraju , który wcześniej wylosowały. 

   Dodatkowym zadaniem dla klażdej klasy było ubranie się w barwy wcześniej wylosowanego kraju. Każda klasa Była świetnie przygotowana, nie tylko pod kątem stroju ale również rozmaitych gadżetów. 

   Wszystkim uczniom jak również wychowawcom poszczególnych klas serdecznie dziekujemy za wysiłek i zaangazowanie , aby ten dzień był dla Nas NIEZWYKŁY- organizatorzy: Jolanta Sugier oraz Patrycja Borzyszkowska

    

   Relacja z obchodów tego dnia w albumie fotograficznym

  • Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

   W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się w ramach projektu Bezpieczna Szkoła Cyfrowa SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO.

   Na spotkaniu z Edukatorem Projektu brali udział uczniowie klas I-VIII, w tym klasy VI-VIII miały osobne warsztaty nt. bezpieczeństwa w internecie. 

   Na szkolnej sali gimnastycznej, Edukator zapoznał uczniów z celem projektu, przedstawił najważniejsze cele oraz zachęcił uczniów do korzystamnia ze wszystkich zasobów/materiałów udostępniomych na stronie https://www.cyfrowobezpieczni.pl. Uczniowie mogą znaleźć tam mnóstwo przydatnych filmików, pokazujących różne zagrożenia jakie niesie za soba internet.

   Najważniejsze aby uczniowie potrafili w rozsądny sposób korzystać z internetu, jak również byli uważni na to, co udostępniają i co oglądaja.

   Zdjęcia z przebiegu Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego dostępne w albumie fotograficznym 

  • Przedstawienie

   W dniu dzisiejszym odbyło się w naszej szkole przedstawienie dla klas 0 -V pod tytułem " Dzienniczek młodego patrioty". Był to jeden z elementów obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości.

  • Dzień ziemniaka

   Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Klinczu zaprasza na "Dzień ziemniaka",  który odbędzie w niedzielę o godzinie 15 na sali gimnastycznej.

  • BohaterON

   04.10.2018

  • Informacja MEN

  strona: