Menu

Menu

    O szkole

    Profil szkoły

    Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowym Klinczu jest placówką ogólnodostępną, składającą się ze szkoły podstawowej z ośmioma oddziałami w tym jednym oddziałem przedszkolnym, oraz przedszkola z jedną grupa dzieci w wieku 0d 3 do 5 lat. W roku 2017-2018 do szkoły uczęszcza 150 uczniów. Obwód szkolny stanowią miejscowości Nowy Klincz, Mały Klincz od numeru 1 do 20 oraz Wętfie. Zajęcia prowadzi 12 nauczycieli. W szkole funkcjonuje świetlica i biblioteka. Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzi się lekcje języka kaszubskiego i logopedii. Dodatkowo uczniowie mają możliwość zostać członkami zespołu folklorystycznego "Kaszubskie Nuty" lub Uczniowskiego Klubu Sportowego "Stolem" Nowy Klincz.