Menu

Menu

  • Kontakt ze szkołą

   Informujemy, że w szkole wystąpiła awaria łącza telefonicznego. Usługa serwisowa zaplanowana została na 27 maja. W związku z powyższym wszystkie sprawy prosimy załatwiać osobiście w szkole lub przez kontakt mailowy na adres szkoły : spnkl@koscierzyna.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   Dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Dni wolne

   Przypominamy, że od jutra do czwartku (25-27.05.2021) odbywają się w całej Polsce egzaminy ósmoklasisty, w związku z powyższym są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Wywiadówki

   Plan spotkań z rodzicami

   Zapraszamy na spotkania z wychowawcami w formie stacjonarnej. Spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu.

   wtorek:

   klasa 4 - godzina 16:30

   klasa 5 - godzina 17:00

   klasa 2 - godzina 17:30

   środa:

   klasa 3 - 17:30

   klasa 1 - 17:00

   klasa 6 - 16:30

   czwartek:

   klasa 7 - 16:30

   klasa 8 - 16:00

   Zapraszamy

  • Zajęcia hybrydowe

    

   Nauczanie hybrydowe w klasach 4-8 (od 17.05.2021.)

   Zajęcia w szkole

   17 maja – klasy 4 i 5

   18 maja –klasy 5 i 6

   19 maja – klasy 6 i 7

   20 maja – klasy 7 i 8

   21 – maja – klasy 8 i 4

   24 maja – klasy 6 i 7

   25 – 26 – 27 maja – egzamin ósmoklasisty (pozostałe klasy dni wolne od zajęć dydaktycznych)

   28 maja – klasy 4 i 5

   W pozostałe dni zajęcia odbywają się w domu poprzez platformę Teams.

  • Powrót do szkoły

   Zgodnie z najnowszymi zaleceniami od 4 maja zajęcia dla uczniów klas I - III będą prowadzone w formie stacjonarnej. W przypadku uczniów klas IV - VIII planuje się rozpoczęcie nauki w systemie hybrydowym od 17 maja, a od 31 maja pełny powrót do szkoły. Harmonogram zajęć prowadzonych w szkole w systemie hybrydowym będą podawać do wiadomości rodziców i uczniów wychowawcy poszczególnych klas.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   Dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Użyczenie sprzętu - informacja

   Przypominamy, że cały użyczony sprzęt komputerowy posiada plomby zabezpieczające. W związku z powyższym w razie jakichkolwiek problemów technicznych zabronione są samodzielne i nieuprawnione próby naprawy. Nie działający sprzęt należy zwrócić do szkoły w celu oddania do naprawy gwarancyjnej.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   Dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Informacja

   Zgodnie z najnowszymi wytycznymi od poniedziałku 26 kwietnia uczniowie klas I-III wracają do modelu nauczania hybrydowego. Szczegółowe informacje dotyczące obecności dzieci w szkole przekażą wychowawcy klas.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   Dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Informacja

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r.

   zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

   jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

   i zwalczaniem COVID-19  od  19 marca br. obostrzenia dotyczące przedszkoli zostają zniesione

   (przedszkola i zerówki pracują zgodnie z planem). Obostrzenia dotyczące szkół podstawowych

   zostają przedłużone do 25 kwietnia br. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy

   kontaktować się z wychowawcami poszczególnych klas lub z dyrekcją zespołu.

  • Nauka zdalna

   Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem, nauka zdalna w przedszkolu, zerówce i szkole zostaje przedłużona do 18 kwietnia br.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   Dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Zawieszenie zajęć

   Poniżej znajduje się pismo Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące organizacji zajęć w szkołach od poniedziałku 22.03.2021r.

    

    

   Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

    

   od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą uczyli się zdalnie. Zmiany
   te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

    

   Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo szkoły będą miały obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. 

    

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach) , w którym są przedstawione najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br. 

    

   Pomorski Kurator Oświaty
   Małgorzata Bielang

   Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  • Rekrutacja 2021/2022 - oddział przedszkolny i przedszkole.

   UWAGA! Od dnia 26.02.2021, na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kościerzyna (w zakładce Rekrutacja 2021/2022), można składać dokumenty kandydatów do oddziału przedszkolnego i przedszkola, a od 09.03.2021 do klasy 1 Szkoły Podstawowej.

  • Wytyczne MEN dotyczące powrotu do szkół klas I-III

  • Boże Narodzenie 2020

  • Życzenia Świąteczne

  • Szkolenie Teams

   Proszę o sprawdzenie skrzynek z wiadomościami w e dzienniku , gdyż będzie tam zamieszczony link do szkolenia z aplikacji teams, które odbędzie się w środę o godzinie 20. Dla ośób , które mają problemy techniczne z e dziennikiem link poniżej.

  strona: