Menu

Menu

  Informator Regulamin Dokumenty rekrutacyjne Nabór na wychowawcę przedszkola Nabór na pomoc nauczyciela Lista dzieci przyjętych do przedszkola Lista rezerwowa Wynik zapytania na pełnienie funkcji nauczyciela i pomocy nauczyciela Rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach projektu "Dobra przedszkola w Gminie Kościerzyna" od dnia 24.08.2017 do 7.09.2017.

  Dobre przedszkola w Gminie Kościerzyna - rok szkolny 2017/2018

  Informator

  W tej zakładce znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące planowanego w Nowym Klinczu przedszkola, które powstanie w ramach projektu "Dobre przedszkola w Gminie Kościerzyna".

   

  Gmina Kościerzyna, informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Dobre przedszkola w Gminie Kościerzyna” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Działania 3.1. Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Gmina Kościerzyna w dniu 16 stycznia 2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną Gminy Kościerzyna – Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna. Realizacja projektu potrwa do 30 września 2018 r, Wartość projektu opiewa na kwotę 604 663,29 zł , z czego 15 % stanowi wkład własny Gminy Kościerzyna.

  W ramach projektu od września 2017 r. utworzone zostanie przedszkole w Nowym Klinczu na 20 miejsc, w zaadoptowanych pomieszczeniach znajdujących się przy Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu.

  Projekt również zakłada dodatkowe zajęcia dla 150 dzieci przedszkolnych z Wielkiego Klincza, Nowego Klincza i Skorzewa, wzmacniające kształtowanie postaw i rozwój kompetencji dzieci oraz zajęcia wspomagające rozwój i edukację dla 90 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć logopedycznych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Partnerem projektu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie, która w ramach projektu przeprowadzi dwukrotnie logopedyczno-pedagogiczne badania przesiewowe wśród dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do OWP – Ośrodków Wychowania Przedszkolnego z terenu Gminy Kościerzyna.