Menu

Menu

  Elementarz regulamin kiermaszu podręczników STATUT Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego Program profilaktyki Program wychowawczy Procedura dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania Koncepcja pracy szkoły Zgoda na udział dziecka w zawodach Zgoda Historia Kaszubów Wniosek język kaszubski Koncepcja pracy szkoły 2017-2022 - projekt Podanie o przyjęcie do szkoły

  Dokumenty szkolne

  regulamin kiermaszu podręczników

  REGULAMIN  KIERMASZU  UŻYWANYCH  PODRĘCZNIKÓW

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU

  1. Używany podręcznik może sprzedać i kupić na kiermaszu każdy uczeń naszej szkoły lub jego rodzice (opiekunowie).
  2. Nie sprzedajemy ćwiczeń.
  3. Obrót używanymi podręcznikami będzie odbywał się w ostatnim tygodniu roku szkolnego w wyznaczonych dniach i godzinach.
  4. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie wraz z rodzicami. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan podręcznika. Cena nie może przekraczać 70% wartości nowego podręcznika. Zbyt wysoka cena może spowodować, że książka nie znajdzie nabywcy.
  5. Każdy uczeń przed  sprzedażą  i  zakupem podręczników jest zobowiązany do  zapoznania się ze szkolnym zestawem  podręczników obowiązujących w kolejnym roku szkolnym (spis będzie dostępny również podczas trwania kiermaszu).
  6. Szkoła nie pośredniczy w ewentualnych reklamacjach.
  7. Jeżeli książki nie znajdą nabywcy na kiermaszu, właściciel po konsultacji z rodzicami może przekazać je do biblioteki szkolnej. Z nowym rokiem szkolnym zostaną one przekazane lub wypożyczane uczniom.
  8. Wszelkich informacji na temat kiermaszu udziela osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.