Menu

Menu

  • Powrót do szkoły

   Zgodnie z najnowszymi zaleceniami od 4 maja zajęcia dla uczniów klas I - III będą prowadzone w formie stacjonarnej. W przypadku uczniów klas IV - VIII planuje się rozpoczęcie nauki w systemie hybrydowym od 17 maja, a od 31 maja pełny powrót do szkoły. Harmonogram zajęć prowadzonych w szkole w systemie hybrydowym będą podawać do wiadomości rodziców i uczniów wychowawcy poszczególnych klas.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   Dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Użyczenie sprzętu - informacja

   Przypominamy, że cały użyczony sprzęt komputerowy posiada plomby zabezpieczające. W związku z powyższym w razie jakichkolwiek problemów technicznych zabronione są samodzielne i nieuprawnione próby naprawy. Nie działający sprzęt należy zwrócić do szkoły w celu oddania do naprawy gwarancyjnej.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   Dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Informacja

   Zgodnie z najnowszymi wytycznymi od poniedziałku 26 kwietnia uczniowie klas I-III wracają do modelu nauczania hybrydowego. Szczegółowe informacje dotyczące obecności dzieci w szkole przekażą wychowawcy klas.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   Dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Informacja

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r.

   zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

   jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

   i zwalczaniem COVID-19  od  19 marca br. obostrzenia dotyczące przedszkoli zostają zniesione

   (przedszkola i zerówki pracują zgodnie z planem). Obostrzenia dotyczące szkół podstawowych

   zostają przedłużone do 25 kwietnia br. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy

   kontaktować się z wychowawcami poszczególnych klas lub z dyrekcją zespołu.

  • Nauka zdalna

   Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem, nauka zdalna w przedszkolu, zerówce i szkole zostaje przedłużona do 18 kwietnia br.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Markiewicz

   Dyrektor ZSP w Nowym Klinczu

  • Zawieszenie zajęć

   Poniżej znajduje się pismo Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące organizacji zajęć w szkołach od poniedziałku 22.03.2021r.

    

    

   Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

    

   od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą uczyli się zdalnie. Zmiany
   te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

    

   Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo szkoły będą miały obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. 

    

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach) , w którym są przedstawione najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br. 

    

   Pomorski Kurator Oświaty
   Małgorzata Bielang

   Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  • Rekrutacja 2021/2022 - oddział przedszkolny i przedszkole.

   UWAGA! Od dnia 26.02.2021, na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kościerzyna (w zakładce Rekrutacja 2021/2022), można składać dokumenty kandydatów do oddziału przedszkolnego i przedszkola, a od 09.03.2021 do klasy 1 Szkoły Podstawowej.

  • Wytyczne MEN dotyczące powrotu do szkół klas I-III

  • Boże Narodzenie 2020

  • Życzenia Świąteczne

  • Szkolenie Teams

   Proszę o sprawdzenie skrzynek z wiadomościami w e dzienniku , gdyż będzie tam zamieszczony link do szkolenia z aplikacji teams, które odbędzie się w środę o godzinie 20. Dla ośób , które mają problemy techniczne z e dziennikiem link poniżej.

  • Informacja MEN

   Szanowni Państwo,

   od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

   Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

   Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

   Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja

    

   Z wyrazami szacunku

   Przemysław Czarnek

   Minister Edukacji i Nauki 

  • List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

  • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół od 1 września 2020r.

   Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

   Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):

    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dodezynfekcji rąk. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawazwiązanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki

    

   Więcej >> TUTAJ

    

  • Pytania i odpowiedzi w sprawie powrotu uczniów do szkół.

   Szanowni Państwo

   Na stronie gov.pl znajdą Państwo zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września 

   https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r.

   Zachęcam również  Państwa i uczniów do zapoznania się z poniższymi wskazówkami i zasadami.

   - Wskazówki dla rodziców

   - 10 zasad dla ucznia

  strona: